Zasady i warunki

1. Warunki

Wchodząc na tę Stronę internetową, dostępną pod adresem https://funinsight-pl.com/, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków korzystania z Witryny i potwierdzasz, że jesteś odpowiedzialny za zgodność z wszelkimi obowiązującymi przepisami lokalnymi. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych warunków, nie możesz uzyskać dostępu do tej witryny. Materiały zawarte w Serwisie są chronione prawem autorskim i prawem znaków towarowych.

2. Skorzystaj z licencji

Zezwala się na tymczasowe pobranie jednej kopii materiałów znajdujących się na Stronie internetowej Fun Insight wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego, tymczasowego przeglądania. Jest to udzielenie licencji, a nie przeniesienie tytułu i na mocy tej licencji nie możesz:

  • modyfikować lub kopiować materiały;
  • wykorzystywać materiałów do celów komercyjnych lub do celów publicznego wyświetlania;
  • podejmować prób inżynierii wstecznej jakiegokolwiek oprogramowania zawartego na Stronie internetowej Fun Insight;
  • usuwać z materiałów wszelkie oznaczenia dotyczące praw autorskich lub innych praw własności; Lub
  • przekazywania materiałów innej osobie lub „kopiowania” materiałów na jakimkolwiek innym serwerze.

Dzięki temu usługa Favore Stay zakończy się w przypadku naruszenia któregokolwiek z tych ograniczeń. Po rozwiązaniu umowy Twoje prawo do oglądania również wygaśnie i powinieneś zniszczyć wszelkie pobrane materiały będące w Twoim posiadaniu, niezależnie od tego, czy są one drukowane czy elektroniczne. Niniejsze Warunki świadczenia usług zostały utworzone przy pomocy generatora Warunków korzystania z usług .

3. Zastrzeżenie

Wszystkie materiały znajdujące się na Stronie internetowej Fun Insight są dostarczane w stanie „takim, jaki jest”. Fun Insight nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, dlatego neguje wszelkie inne gwarancje. Ponadto Fun Insight nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności wykorzystania materiałów znajdujących się na jej Stronie internetowej lub w inny sposób odnoszących się do takich materiałów lub stron powiązanych z tą Stroną.

4. Ograniczenia

Fun Insight ani jego dostawcy nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku użycia lub niemożności wykorzystania materiałów znajdujących się na Stronie internetowej Fun Insight, nawet jeśli Fun Insight lub upoważniony przedstawiciel tej Strony internetowej zostanie powiadomiony ustnie lub pisemnie o możliwość wystąpienia takiego uszkodzenia. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia dorozumianych gwarancji lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody przypadkowe, ograniczenia te mogą nie mieć zastosowania w Twoim przypadku.

5. Poprawki i erraty

Materiały pojawiające się na Stronie internetowej Fun Insight mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. Fun Insight nie gwarantuje, że jakiekolwiek materiały zawarte w tej Witrynie są dokładne, kompletne i aktualne. Fun Insight może w dowolnym momencie i bez uprzedzenia zmienić materiały zawarte na swojej Stronie Internetowej. Fun Insight nie zobowiązuje się do aktualizacji materiałów.

6. Linki

Fun Insight nie sprawdził wszystkich stron, do których prowadzą linki do swojej Witryny, i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość takich witryn, do których prowadzą linki. Obecność jakiegokolwiek łącza nie oznacza poparcia strony przez Fun Insight. Korzystanie z jakiejkolwiek witryny, do której prowadzą linki, odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

7. Modyfikacje Warunków korzystania z witryny

Fun Insight może zmienić niniejsze Warunki korzystania ze swojej Strony internetowej w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia. Korzystając z tej Witryny, wyrażasz zgodę na obowiązującą wersję niniejszych Warunków użytkowania.

8. Twoja prywatność

Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności.

9. Obowiązujące prawo

Wszelkie roszczenia związane ze Stroną Fun Insight podlegają przepisom prawa polskiego, bez względu na przepisy kolizyjne.